V Praze ani v Olomouci už se neztratíte. Sloupy veřejného osvětlení pomáhají i záchranářům  City
  12.01.2019

Důstojné body záchrany nabídla města Praha i Olomouc svým návštěvníkům. Ale také lidem v nouzi, kteří potřebují hasičům či policistům udat svou přesnou polohu. Například každý z více než 130 tisíc sloupů osvětlení v Praze je totiž označen vyraženým unikátním číselným kódem. Ten přesně identifikuje sloup a dává přesnou informaci o poloze.

„Máme k dispozici databázi těchto čísel, která je přístupná složkám Integrovaného záchranného systému. Operátoři tísňových linek jsou díky tomu schopni velmi rychle lokalizovat volajícího, když jim nahlásí číslo nejbližšího sloupu veřejného osvětlení. V praxi to hodně pomáhá,“ poznamenal radní Prahy Jan Chabr.

Očíslované sloupy pomáhají například při dopravních nehodách, nebo při zranění či nevolnosti lidí.

Veřejné osvětlení spravuje společnost Technologie hlavního města Prahy a ta hodlá systém ještě vylepšit. „Jde o to, aby člověk nemusel sdělovat operátorovi číslo na štítku. Aby ten proces byl rychlejší. O zavedení QR kódu a dalších informací, které by usnadnily práci v rámci Integrovaného záchranného systému, budeme se zástupci záchranářů ještě diskutovat,“ poznamenal radní Chabr. Modernizované štítky se na stožárech pražského veřejného osvětlení objeví už v tomto roce.

Průkopníkem byla Olomouc

Také každý sloup veřejného osvětlení v Olomouci má své rodné číslo, které lidem souží jako specifický „bod záchrany“. Označili je pracovníci Technických služeb města Olomouce a dobrovolní hasiči už v roce 2017. Jejich štítky mají žlutou barvu.

„Každý sloup bude mít vlastní štítek žluté barvy s unikátním číslem, které určuje přesnou polohu sloupu. Štítky, které slouží jako body záchrany (Emergency point), znamenají pomoc pro složky záchranného systému i pro osoby v tísni,“ uvedl tehdejší primátor Olomouce Antonín Staněk.

Také v Olomouci se mohou účastníci nebo svědci nehody, či lidé, kteří potřebují rychlou pomoc, obrátit na tísňové linky 112, hasičů 150, záchranky 155 a policie 158 s tím, že když uvedou číslo nejbližšího sloupu veřejného osvětlení, operátor podle digitální mapy přesně určí polohu, odkud člověk volá.

„Velkým přínosem jsou štítky pro návštěvníky města, kteří se zde hůře orientují. Díky přesné lokalizaci bude moci záchranná složka dorazit na místo v kratším čase,“ poznamenal tehdejší  náměstek primátora Martin Major.

Pracovníci Technických služeb města Olomouce označili štítky s číslem 8 793 sloupů, hasiči je zase nalepili na dalších 2 538. Na každém štítku, jimiž byly sloupy veřejného osvětlení v Olomouci označeny, je uveden i QR kód, po jehož načtení jsou lidé přesměrováni na webovou stránku.


Autor: ) ( red
Zapojte se do dění. Bavte se a vyhrávejte.

Partneři portálu: