V Olomouci testují chytré koše. Lisují odpad a dobíjí je slunce 21. 06. 2019

Chytré koše na odpadky mohou vidět a také vyzkoušet lidé v ulicích Olomouce. Metropole Hané je rozmístila u hlavního vlakového nádraží a v centru města na třídě Svobody. Koše lisují odpad, čímž šetří kapacitu a tedy i vývoz odpadků. Na dálku je navíc vidět jejich zaplněnost a jsou poháněny solárním systémem.

Olomoucká radnice prozatím rozmístila do ulic tři chytré odpadkové koše. Na zhruba šest měsíců nahradí běžné nádoby na odpad na frekventovaných místech u hlavního nádraží a na třídě Svobody. Koše disponují vlastním lisem, solárním panelem a jejich zaplněnost lze sledovat na dálku. 

„Na frekventovaných místech ve městě se často potýkáme s nedostatečnou kapacitou odpadkových košů. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pilotně otestovat funkci těchto chytrých  nádob,“ vysvětlil náměstek primátora Otakar Bačák, který má v kompetenci odbor městské zeleně a odpadového hospodářství.

„Věřím, že novinka pomůže veřejnosti nebát se využívat moderní technologie i při tak běžné záležitosti jakou je likvidace odpadu,“ dodal.

Chytrý odpadkový koš využívá technologii redukce celkového objemu formou několikanásobného lisování. „Vlastní lisovací mechanismus si dokáže poradit s kapacitou až 25 kg odpadu, ve výbavě má solární napájení a samozhášecí popelník na cigaretové nedopalky,“ popisuje náměstek pro oblast smart city Matouš Pelikán.

Nádoby SmartBe si od specializované firmy dočasně zapůjčily Technické služby města Olomouce. Přes webové rozhraní budou on-line sledovat kapacitu naplnění, stav baterie a případná poruchová hlášení.

Důležité bude, jak chytré koše ovlivní počty výjezdu popelářů

„Pracovníci technických služeb budou zároveň administrátorem výstupu ze systému, do něhož mohou registrovat prakticky neomezený počet uživatelů. Přístup k datům tak mohou mít nejen oni, ale i příslušné odbory magistrátu a reálná data z provozu vzájemně vyhodnocovat,“ objasnil náměstek primátora Matouš Pelikán.

Důležitým ukazatelem zkušebního provozu chytrých nádob budou informace o tom, jakým způsobem smart technologie ovlivní četnost vývozů oproti těm ze standardních nádob. „Následně pak bude potřeba propočítat ekonomiku provozu a finanční náklady na případné pořízení nádob včetně celkové návratnosti investice,“ objasnil náměstek Otakar Bačák.

Trvalý provoz by totiž dával smysl až v případě, že by se chytré koše umístily v ucelené lokalitě města, kde by nahradily běžné nádoby a podařilo se tak ve výsledku ušetřit náklady na svoz odpadu.


Autor: ( red )Vyhledáváme ty nejlepší zážitky ve městě.
Chcete o nich vědět mezi prvními?

Přidejte se k nám na facebooku!

Zapojte se do dění. Bavte se a vyhrávejte.

Partneři portálu: