Staré kotle jsou pro zdraví škodlivé. Zvyšují počty předčasných úmrtí  City
  20.11.2018

Staré kotle na tuhá paliva znečišťují ovzduší víc, než se předpokládalo. Podle odborníků je zapotřebí tyto zdroje tepla neprodleně vyměnit. Moderní plynové kotle jsou v porovnání s ostatními podstatně méně poruchové, navíc s minimálními nároky na údržbu. Třetí vlna kotlíkových dotací už nepodpoří žádné spalování uhlí.

Podle ministerstva životního prostředí se množství předčasných úmrtí způsobených špatnou kvalitou ovzduší v Česku meziročně zvýšilo o více než 30 procent na necelých šest tisíc lidí ročně. Domácnosti vytápěné tuhými palivy jsou přitom podle nových analýz ještě významnějším znečišťovatelem, než se dříve předpokládalo.

„Aktuální čísla jsou skutečně alarmující. Z domácích kotelen pochází téměř tři čtvrtiny prachových částic, které způsobují vážné potíže dýchacího ústrojí. Evropská agentura pro životní prostředí odhaduje v Česku jedenáct tisíc předčasných úmrtí v souvislosti se špatnou kvalitou ovzduší,“ uvedla výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu Lenka Kovačovská.

Z těchto důvodu je velmi důležité co nejdříve provést výměnu starých kotlů na tuhá paliva za modernější a ekologičtější alternativy. Vytápění zemním plynem je přitom šetrné k lidskému zdraví a z technického hlediska nenáročné na údržbu a provoz.

Plynový kondenzační kotel se vyznačuje také nižšími pořizovacími náklady ve srovnání s kombinovanými kotli páté třídy i s tepelnými čerpadly, jež zpravidla neřeší dostatečnou dodávku tepla v zimních měsících. Zároveň má vysokou účinnost, která je zárukou nízké spotřeby plynu.

Ideálním řešením pro pořízení nového ekologického zdroje vytápění je program Kotlíkových dotací, jehož druhá vlna v současnosti končí a třetí je plánována zhruba na druhou polovinu příštího roku. Podle aktuálního průzkumu je i ve druhé vlně téměř ve všech krajích o dotace výrazný zájem a finanční prostředky k přerozdělení zbývají už jen v Jihomoravském kraji.

„Naše dotazování potvrdilo zhruba dvojnásobný zájem o plynové kotle mezi žadateli oproti první vlně. V průměru je každý čtvrtý kotel pořizovaný s dotací na plyn, na jižní a severní Moravě je to téměř každý druhý kotel,“ upozornila ředitelka Kovačovská.  
Celkově se hlásí stovky žadatelů, pro které ve druhé vlně již nezbyly finanční prostředky, a lze tedy předpokládat intenzivní zájem i o poslední, třetí vlnu v roce 2019.

„V té by již neměly být podporovány kombinované kotle na uhlí a biomasu. Český plynárenský svaz tento krok vítá, neboť je potřeba dát jasný signál, že uhlí nemá být využíváno domácnostmi, ale pouze ve vysoce účinných systémech centrálního zásobování teplem“ informovala Kovačovská.

Ekologické organizace prosazují účinná řešení pro snížení znečištění z uhelných kotlů a kamen, dopravy, elektráren i průmyslové výroby. Jedním z hlavních opatření je zvýšení energetické daně z uhlí a využití získaných prostředků na kotlíkové dotace, na které musí dosáhnout i chudší domácnosti.


Autor: Svatoslav Hořínek
Zapojte se do dění. Bavte se a vyhrávejte.

Partneři portálu: