Komunističtí pohlaváři dostali svá hesla v novém slovníku, jde o 300 jmen  City
  11.02.2019

Ústav pro studium totalitních režimů vydal Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989). Jeho cílem je představit společenský řád, který v zemi panoval před listopadem roku 1989. Jeho autoři se zaměřili nejen na kariéru jednotlivých osobností v komunistické straně, ale i mimo ni. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších a nejrozsáhlejších publikací Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR).

Jedinečný dvoudílný Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) díky komplexnímu pojetí a výzkumu v archivech přispívá k důkladnějšímu poznání komunistické strany a komunismu v Československu.

„Chod komunistické strany neovlivňovala jen hrstka jednotlivců v čele. Vedoucí struktury KSČ tvořil mnohem širší okruh osob, ale řada z nich zůstává veřejnosti v podstatě neznámá. Slovník zachycuje životní osudy proslulých i méně známých vrcholných komunistických představitelů a poskytuje přehled o jejich politické kariéře. Obsáhlá úvodní studie zasazuje informace z jednotlivých hesel do historického kontextu,“ přibližuje obsah publikace hlavní editor a historik ÚSTR Petr Anev.

„Kniha není jen shrnutím známých informací, medailony osobností vycházejí ze studia archivních materiálů a přinášejí hodně nových poznatků. Zájemci v knize najdou ucelené životopisné informace o více než třech stovkách lidí, kteří zastávali vysoké funkce v KSČ od jejího vzniku v roce 1921 do pádu komunistického režimu v roce 1989,“ doplňuje spolueditor slovníku, historik ÚSTR Matěj Bílý.

Slovník je výsledkem mnohaleté práce 48 českých a slovenských historiků z různých vědeckých institucí, univerzitních pracovišť a archivů. Knihu vydává Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Nakladatelstvím Academia.

Publikaci představí její editoři Matěj Bílý a Petr Anev z ÚSTR ve čtvrtek 14. února 2019 od 17 hodin v Informačním středisku Poslanecké sněmovny, Malostranské náměstí 6 v Praze. Dále vystoupí autoři úvodní studie k dějinám KSČ historici Jiří Pernes a Jakub Rákosník.


Autor: ) ( red

  • Líbil se vám článek?
  • Zajímal by článek někoho z vašich přátel?
  • Máte co k článku říct? Využijte komentářů...

  • Zapojte se do dění. Bavte se a vyhrávejte.

    Partneři portálu: