ŽIVOT 99 - Jihlava, z. ú.

ŽIVOT 99 - Jihlava, z. ú. poskytuje dvě terénní sociální služby - tísňovou péči a osobní asistenci pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

INFORMACE:

Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Pěchotová
Telefon: 567 211 695
E-mail: pechotova@zivot99-jihlava.cz
Adresa: Žižkova 98, Jihlava
IČO: 04647114

ŽIVOT 99 - Jihlava, z. ú. je neziskovou organízací s více než 20ti letou tradicí, která poskytuje dvě terénní sociální služby - osobní asistenci a tísňovou péči.

Hlavním posláním naší organizace je umožnit seniorům a osobám se zdravotním postižením setrvat pokud možno nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Tedy doma, kde se cítí bezpečně a kde jsou obklopeni známým prostředím a blízkými lidmi - a nemusí tak být umístěni do pobytového zařízení, což nemusí být pro jejich psychický ale i zdravotní stav příznivé. Chceme uživatelům služby umožnit žít plnohodnotný, aktivní, smysluplný ale hlavně svobodný život.

Osobní asistenci poskytujeme seniorům a osobám se zdravotním postižením od 3 let věku v Jihlavě a jejím přilehlém okolí (dojezdová vzdálenost 20 km).Osobní asistent pomáhá uživateli služby se všemi běžnými každodenními činnostmi, které by zvládal sám, nebýt jeho zdravotního postižení, chronického onemocnění nebo vysokého věku. Jedná se o pomoc s péčí o vlastní osobu (osobní hygiena), pomoc s přípravou a podáním stravy, doprovody, pomoc s péčí o domácnost, aktivizační činnosti nebo asistent může zpříjemnit den pouhou komunikací či společnou procházkou.

Tísňová péče funguje na principu distanční telefonické krizové pomoci. Uživatel služby nosí u sebe tísňové tlačítko, které stiskne v krizové situaci - upadne a nemůže sám vstát, zhorší se mu zdravotní stav, má pocit ohrožení - vloupání, požár, neodbytní podomní prodejci, má pocity osamělosti apod.. Operátor/ka tísňové péče se s uživatelem okamžitě spojí přes hlasitý telefon, zjistí, co se děje a přivolá adekvátní pomoc - policie, RZS, hasiči, příbuzní, sousedi. Pro případy, že by uživatel služby nestihl tísňové tlačítko zmáčknout, je v bytě umístěno také pohybové čidlo, které na dispečinku ohlásí, že v nastaveném intervalu nedošlo v bytě k pohybu - v tomto případě operátor/ka opět volá, zda se uživateli něco nestalo. V případě nepřítomnosti může terminální stanice tísňové péče také po uzamčení hlídat byt proti neoprávněmu vniknutí cizí osoby.

Více informací o našich službách naleznete na www.zivot99-jihlava.cz

  • Líbil se Vám tato firma?
  • Zajímala by firma někoho z vašich přátel?
  • Máte co k článku říct? Využijte komentářů.


  • Zapojte se do dění. Bavte se a vyhrávejte.

    Partneři portálu: