Zákon proti špinavému obchodu s realitami? Jeho novelu by si měli makléři osvojit
 16. 08. 2021   Komerční sdělení

Novela AML zákona 2021 přináší úpravy stávajících pravidel. Realitní kanceláře by měly své zaměstnance nechat důkladně proškolit.

Novela AML zákona 2021 vstoupila v platnost počátkem letošního července. Jedná se o úpravu stávajících předpisů určených k boji proti praní špinavých peněz, jejichž znalost je jedním ze základních stavebních kamenů celé řady profesí.

A kdo by si zákon v jeho novelizované podobě měl osvojit zcela bezpodmínečně? Jednoznačně realitní makléři!

Obchod s nemovitostmi je totiž pro lidi, kteří se pokoušejí legalizovat své příjmy z trestné činnosti, velice lákavou záležitostí. V zemích, kde není realitní byznys důkladně „ošetřen“ kvalitními zákony, jsou prostřednictvím realitních transakcí každoročně „vyprány“ finance v objemu mnoha miliard eur.

Pokud jste majitelem realitní kanceláře, jistě vám tato problematika není cizí a nejspíš také víte, jak důležité je nechat své zaměstnance v podobných předpisech náležitě proškolit. Některé věci týkající se AML si dnes připomeneme a nevynecháme ani celkový význam průběžného vzdělávání makléřů.

Novela AML zákona 2021 přináší dílčí změny

Předpis AML je užitečným nástrojem příslušných úřadů, jehož prostřednictvím se stát snaží zamezit legalizaci peněz pocházejících z nezákonných aktivit jedinců i organizovaných skupin. Obchod s realitami je pro kriminalitu tohoto druhu bohužel velice přitažlivý.

Praní špinavých peněz je specialisty na boj proti němu s trochou nadsázky označováno jako „průmysl“, a to jak pro jeho obrovský rozsah, tak pro značnou sofistikovanost. Aktuálně platná novela vnáší do snah proti těmto nezákonným činnostem některé novinky. Zevrubný obsah příslušného zákona, který vám nabídneme, berte jako jakýsi úvod do školení, které sobě a svým zaměstnancům i s ohledem na zmíněnou novelizaci nepochybně zajistíte.

Mimochodem, je vaší povinností tímto způsobem vzdělat všechny pracovníky, kteří se na realitních transakcích uskutečněných za účasti vaší RK jakkoliv podílejí. Školení AML by měli podstoupit alespoň jedenkrát ročně! Ale to jistě dobře víte.

Stručný obsah zákona

Ze zákona AML (anti money laundering) vyplývá pro RK, potažmo pro makléře, hned několik důležitých povinností. Jejich prokazatelné zanedbání může být poměrně snadno sankcionováno a nutno zdůraznit, že nejde o zanedbatelné částky! V našich podmínkách se pokuta může vyšplhat i na několik milionů.

Ze zahraničí jsou však známy rozsáhlé případy praní špinavých peněz, například v bankách, za které byly uděleny pokuty v řádu miliard. To je ovšem trochu jiná „liga“. Co tedy příslušný předpis stanoví? Co je jeho základem? Vždy je třeba dodržet přinejmenším následující věci:

 • Klienta musíte ztotožnit (identifikovat) a prověřit!

  • Každý klient bez výjimky musí být ztotožněn a za určitých okolností také patřičně zkontrolován. Prověřit ho musíte hlavně tehdy, pokud transakce překročí určitou pevně stanovenou částku nebo v případě, že pojmete podezření na možnost legalizace zisků z trestné činnosti.

 • Dokumenty a získané informace je nutno uchovat!

  • Veškeré listiny související s realizovaným obchodem jste povinni uchovat. Týká se to rovněž všech skutečností, které jste zjistili prověřováním klienta.

 • Podezřelý obchod musíte zastavit a ohlásit!

  • Pokud na základě získaných informací usoudíte, že transakce nese rysy typické pro praní špinavých peněz, nebo když klient při kontrole své osoby nespolupracuje, jste povinni od realizace obchodu ustoupit a stejně tak máte za povinnost zjištěné informace bez prodlení poskytnout Finančnímu analytickému úřadu.

Realitním makléřem se člověk nerodí

Jistě jste už ve své praxi narazili na někoho, kdo má pro obchod s nemovitostmi evidentní talent a víte, že se s touto profesí dá začít téměř v jakémkoli věku. Nadání je pro úspěch v byznysu nejdůležitější a rok vašeho narození přitom nemusí hrát téměř žádnou roli. Stejně tak ale víte, že se jako hotový realitní makléř nikdo nenarodí.

Za úspěchem stojí nejen potřebné vlohy, ale také důkladné vzdělávání. Kurzy, školení a rozmanité vzdělávací programy. To je nedílná součást profesního života většiny úspěšných a zodpovědných obchodníků s realitami.

Kromě běžných a v podstatě dobrovolných kurzů pro makléře, kde se lidé kromě praktických záležitostí učí například i vhodnému vystupování, jsou tu rovněž školení povinná. Jedním z nich je právě to, které se týká zákona AML. Jak může vypadat jeho průběh?

 • Seznámení se s významem zákona

 • Osvojení si úkonů vedoucích k identifikaci klienta

 • Rozeznání rysů typických pro podezřelé transakce

 • Způsoby podávání hlášení analytickému finančnímu úřadu

 • Modelové situace

 • Shrnutí celého školení

 • Závěrečný test

 • Diskuze

Znalosti přinášejí úspěch

Znalost platných předpisů je pro váš byznys důležitá především z hlediska plnění zákonných povinností, to je zřejmé. Význam takových znalostí je však ve svém důsledku mnohem širší a do velké míry ovlivňuje chod celé firmy. Náležitě vzdělaní zaměstnanci jsou nejlepším předpokladem bezproblémového a hlavně úspěšného fungování každé realitní kanceláře! Tak na to při výběru společnosti, která bude vašim lidem „AML školení“ poskytovat, nezapomeňte!

Jste majitelem realitní kanceláře už dlouho? A vyznáte se ve všech předpisech dokonale nebo nějaký ten vzdělávací kurz přijde občas vhod také vám?


Tento článek je placeným reklamním sdělením, který vyšel na objednávku. Máte zájem také publikovat na City.cz? Kontaktujte nás na e-mailu: obchod@city.cz

605 933 807Vyhledáváme ty nejlepší zážitky ve městě.
Chcete o nich vědět mezi prvními?

Přidejte se k nám na facebooku!

Zapojte se do dění. Bavte se a vyhrávejte.

Partneři portálu: