Jak často má zaměstnanec nárok na pracovní obuv hrazenou zaměstnavatelem?
 24. 11. 2022   Komerční sdělení

V některých profesích mohou být součástí pracovního úboru také pracovní boty. Ty se od běžné obuvi obvykle liší specifickými vlastnostmi a ochrannými prvky, které snižují riziko úrazů. Víte, kdy vám zaměstnavatel musí poskytnout pracovní obuv a jak často máte nárok na nový pár?

Pracovní boty jsou pro některé profese zásadním prvkem ochrany při práci. Kdy si však obuv do zaměstnání hradíte sami, a kdy jde naopak úhrada z kapsy zaměstnavatele?

Kdy vás obouvá zaměstnavatel

Zaměstnavatel má povinnost vám poskytnout pracovní obuv v těchto případech:

1.  tvoří-li obuv část firemního stejnokroje nebo uniformy, není chápána jako osobní ochranný pracovní prostředek, jejím účelem je odlišit zaměstnance od zákazníků,

2.  pokud povaha vykonávané činnosti a podmínky na pracovišti vyžadují speciální ochrannou obuv. Tyto boty již musí plnit určitou funkci a měly by procházet pravidelnou kontrolou.

Pozor ovšem na jednu věc: dresscode není totéž co uniforma. Má-li zaměstnavatel stanovený dresscode – setkat se s ním můžete například u firem z oboru finančnictví – měl by vás s touto skutečností obeznámit již na přijímacím pohovoru. Veškeré pracovní oblečení i obuv si ale v tomto případě budete muset hradit sami.

Povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel je povinen zařídit bezpečí svých zaměstnanců během výkonu práce, a to jak technickými a metodickými postupy, tak i zajištěním osobních ochranných prostředků, mezi něž může patřit i odpovídající typ ochranné obuvi. 

Ochranné osobní prostředky musí zaměstnavatel poskytnout každému zaměstnanci zdarma. Nesmí po zaměstnancích chtít, aby si je kupovali z vlastních zdrojů, a přípustné nejsou ani žádné formy pronájmu. 

Zaměstnavatel zodpovídá mimo jiné i za čištění a údržbu poskytnutých ochranných pomůcek, je povinen kontrolovat stav a funkčnost ochranných prostředků, stejně jako vést evidenci o jejich zapůjčení jednotlivým zaměstnancům.

Povinnosti zaměstnance

Zaměstnanec musí zapůjčené osobní ochranné prostředky, včetně bot, využívat pouze v rámci pracovní činnosti, a to k účelům, pro které byly zamýšleny. Vyjma závažných zdravotních důvodů nemůže zaměstnanec odmítnout nošení ochranných pracovních bot a obvykle ani nemá možnost si obuv sám vybírat.

Pakliže zaměstnanec zjistí na své pracovní obuvi jakékoliv vady či známky opotřebení, které snižují její ochrannou funkci, musí tuto skutečnost nahlásit zaměstnavateli. Jestliže nelze danou vadu opravit tak, aby byla zachována funkčnost i vlastnosti obuvi, musí zaměstnavatel poskytnout danému pracovníkovi nový pár.

Příklady pracovních podmínek, kdy má zaměstnanec nárok na pracovní boty

·  Při práci s žíravinami a jinými agresivními chemikáliemi zajistí ochranu gumové, kyselinovzdorné boty,

·  na stavbě nebo ve skladu budete potřebovat pracovní obuv s ocelovou špičkou,

·  do chladného prostředí, například mrazíren, nebo při venkovní práci v zimě, musíte být vybaveni zateplenou obuví,

·  na pracoviště, kde hrozí uklouznutí, patří boty s protiskluzovou podrážkou,

·  a do potravinářské výroby či do zdravotnictví musíte být vybaveni bílou hygienickou obuví.


Tento článek je placeným reklamním sdělením, který vyšel na objednávku. Máte zájem také publikovat na City.cz? Kontaktujte nás na e-mailu: obchod@city.cz

605 933 807Vyhledáváme ty nejlepší zážitky ve městě.
Chcete o nich vědět mezi prvními?

Přidejte se k nám na facebooku!

Zapojte se do dění. Bavte se a vyhrávejte.

Partneři portálu: