Dotace pro obce? Stačí zvolit tu správnou
 24. 11. 2022   Komerční sdělení

I v této nepříliš lehké době zdražování všeho, na co se člověk jen podívá, lze docela úspěšně pracovat na rozkvětu obce. Odrazový můstek z těžkých časů směrem k lepší budoucnosti mohou starostům vytvořit dotace pro obce. Aktuálně otevřených výzev je dost, stačí jen zvolit tu správnou.

Dotace umožňují starostům stavět, rekonstruovat či modernizovat, přestože ceny energií, materiálů i jejich dodávek a dalších nutných poplatků neustále rostou. V obcích lze tímto způsobem revitalizovat zeleň, mohou vznikat například bytové domy a byty určené k sociálnímu bydlení, školy, školky, kulturní a multifunkční domy, knihovny, muzea, sportoviště, cyklostezky, nové chodníky, osvětlení a mnoho dalšího.

Aby však bylo možné získat peníze na projekt, musí se starosta, respektive žadatel, přihlásit do dotačního programu, tedy k výzvě instituce, jež konkrétní záměr podporuje a peníze poskytuje. Ovšem vyznat se v množství dotačních programů a vybrat ten správný je náročný úkol. Navíc, má každý z nich svá specifika, jejichž splnění vyžaduje důkladnou přípravu. Osoba neznalá oboru pak zbytečně velmi dlouho tápe a z nezlosti věci by mohla snadno udělat chybu. Vyplatí se proto obrátit se na odborníka, jenž sleduje vyhlašování dotačních výzev, vyzná se v rozdílnostech požadovaných náležitostí a všechny podmínky dotace má dobře nastudované. 

V tomto případě se odborníkem myslí specializovaná firma. Ta žadatelům o dotaci pomůže zvolit nejvýhodnější řešení a provede je celým dotačním procesem. Stává se tak vlastně jejich dotačním průvodcem.  

Po navázání spolupráce dotační průvodce administrativně zabezpečí vše od vytvoření a podání žádosti včetně nutných příloh přes veřejné zakázky až po přípravu a řízení projektu; v neposlední řadě ochrání žadatele před možnými riziky. 

Práce dotačního průvodce vlastně začíná již před podáním žádosti, kdy odborný tým posoudí reálnost a ověří proveditelnost projektového záměru. Dále prověří šanci na získání finanční podpory a vybere vhodný dotační program. Poté přichystá projekt, zajistí povinné přílohy a na základě získaných informací vyhodnotí případná rizika. Rovněž konzultuje projekt s poskytovatelem dotace a postará se o dodržování legislativních podmínek. V návaznosti na tyto kroky potom vytvoří podrobný finanční plán a zpracuje k němu nutnou dokumentaci. Po schválení žádosti o dotaci pomůže dotační průvodce s výběrem vhodného zhotovitele v rámci veřejné zakázky (dle podmínek poskytovatele dotace i  českých zákonů) a dohlédne na průběh a kvalitu výstupů projektu, jeho udržitelnost včetně dodržování pravidel z pohledu účetnictví, naplňování cílů i povinnou publicitu. 

Orientaci v oblasti dotací by konkrétně starostům mohla zjednodušit funkce „Moje Obec“. V této, řekněme aplikaci, naleznou zájemci o dotace pro obce veškeré vyhlášené dotační výzvy, na než má obec nárok, a to všechny na jednom místě. Jediné, co musí pověřená osoba udělat, je zaregistrovat se na webu a vytvořit profil obce. Do vyhotoveného profilu budou dotační konzultanti postupně ručně přidělovat vhodné výzvy a o nich pak prostřednictvím e-mailu informovat pověřenou osobu. Přehled všech přidělených dotací uvidí uživatel funkce vždy po svém přihlášení. 

Budoucí směřování obce v souladu s  odpovědností jednat s péčí řádného hospodáře představuje jednu ze základních činností starosty. Díky dotacím tak může dostát svým předvolebním slibům o zvelebování obce, aniž by své závazné povinnosti nesplnil či dokonce porušil.


Tento článek je placeným reklamním sdělením, který vyšel na objednávku. Máte zájem také publikovat na City.cz? Kontaktujte nás na e-mailu: obchod@city.cz

605 933 807Vyhledáváme ty nejlepší zážitky ve městě.
Chcete o nich vědět mezi prvními?

Přidejte se k nám na facebooku!

Zapojte se do dění. Bavte se a vyhrávejte.

Partneři portálu: